Visi Dan Misi

MATLAMAT 

Menyediakan latihan asas keguruan yang berwibawa dan berkualiti ke arah pembangunan insan guru secara menyeluruh dan berterusan meliputi aspek fizikal, intelek, rohani, dan emosi serta sikap yang dinamis bagi memenuhi keperluan dan cabaran dunia pendidikan semasa serta pembinaan negara bangsa pada masa akan datang.


VISI 

IPG KTAR peneraju kecemerlangan Pendidikan Guru.


MISI 

Melahirkan guru kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia.

No comments:

Post a Comment